Školní řád

Mateřská škola je v provozu od 6:30 do 16:30 hod. Po obědě si můžete vyzvedávat děti od 12:00 do 12:30 hod., odpoledne od 14:00 hod. Po dohodě si mohou rodiče vyzvedávat děti a přivádět je v průběhu celého dne. Děti budou vydávány pouze osobám uvedeným na evidenčním listu dítěte.

Osoba, která dítě do MŠ přivádí, je povinna předat dítě pí. učitelce osobně.

Rodiče odevzdávají před nástupem dítěte přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a vyplněný evidenční list s potvrzením od lékaře. Při nástupu dítěte do MŠ odevzdávají rodiče prohlášení o bezinfekčnosti a dotazník pro rodiče. Případné změny, které nastanou v průběhu roku, rodiče nahlásí a v příslušných tiskopisech opraví.

Mateřská škola neručí za hračky a předměty donesené dětmi do zařízení.

Při náhlém onemocnění dítěte vyrozumí učitelka rodiče a ti jsou povinni si nemocné dítě co nejdříve z MŠ vyzvednout.

Při nepřítomnosti je nutné dítě ze stravování odhlásit písemně do sešitu v šatně, telefonicky na číslech 326 329 658, 326 324 783 a 326 322 402 nebo na e-mail adrese jidelnactyrlistek@seznam.cz.

Rodiče mohou kdykoli navštívit třídu a věnovat se svému dítěti. Když pedagogické pracovnice provádí výchovnou práci s dětmi, nemohou se plně věnovat rodičům. Proto je třeba v případě potřeby konzultace nějakého problému si domluvit schůzku s paní učitelkou nebo s paní ředitelkou v době, kdy nepracují s dětmi.

Rodiče mají nárok na svobodný přístup k informacím o svém dítěti, třídě a škole.

Rodiče mají možnost účastnit se vytváření školního a třídního vzdělávacího programu.

Do MŠ jsou přijímány děti zpravidla od 3 let, nejdříve však od 2 let. Od září 2017 mají děti v posledním roce předškolního vzdělávání povinnost mateřskou školu navštěvovat v rozsahu nepřetřžitých 4 hodin ve dnech, v nichž je dána povinnost předškolního vzdělávání. 

V případě, že rodiče žádají u svého dítěte o odklad začátku povinné školní docházky, upozorní na tuto skutečnost učitelku ve třídě nejpozději v termínu, kdy se v Mladé Boleslavi konají zápisy do základních škol a později odevzdají rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

 

 


Kontakt

MŠ ČTYŘLÍSTEK

Havlíčkova 1000
Mladá Boleslav
29301


ředitelna 326 322 402
pavilon A, B 326 329 658
pavilon Putna 326 211 201
326 211 202
326 211 203
326 211 204
školní jídelna 326 324 783