Provozní řád školní jídelny

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.

Strávník má nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školském zařízení, nebo první den neplánované nepřítomnosti.

První den nepřítomnosti si může oběd vyzvednout do jídlonosiče v ŠJ, taktéž odpolední svačinu. POZOR! Vše je určeno k okamžité spotřebě. Ostatní dny nemá nárok na dotované stravné a musí se odhlásit.

Doba výdeje od 11:00 - 11:30 hod.

 

Provozní doba ŠJ: 5:30 - 14:00

pitný režim 6:30 - 16:00

ranní svačina 8:45 - 9:00

oběd 11:30 - 11:45

odpolední svačina 14:15 - 14:30

 

Přihlášení strávníků:

Zákonný zástupce vyplní přihlášku ke stravování a odevzdá v kanceláři ŠJ.

 

Odhlašování strávníků:

Odhlašovvání stravy se provádí 24 hodin předem - osobně, odepsáním do sešitu v šatnách tříd nebo telefonicky v kanceláři ŠJ. Nepřítomnost dítěte můžete také omluvit e-mailem jidelnactyrlistek@seznam.cz.

Svátky a prázdniny jsou automaticky odhlašovány pokud není provoz MŠ. Při provozu o prázdninách se nahlašuje docházka předem.

 

 

 

 

 


Kontakt

MŠ ČTYŘLÍSTEK

Havlíčkova 1000
Mladá Boleslav
29301


ředitelna 326 322 402
pavilon A, B 326 329 658
pavilon Putna 326 211 201
326 211 202
326 211 203
326 211 204
školní jídelna 326 324 783