Platby

Rodiče platí příspěvek na neinvestiční výdaje (školné) ve výši 400 Kč měsíčně. Rodiče neplatí 1 školní rok před vstupem do ZŠ. V případě odkladu školní docházky rodiče školné platí.

Děti přítomné v MŠ se vždy stravují. Při nástupu do MŠ zaplatí rodiče hotově "kauci" 1000 Kč, která jim bude při ukončení docházky vrácena.

Stravné pro dítě činí 33 Kč denně. Děti, které dovrší v daném školním roce 7 let, platí 36 Kč denně.

Způsob úhrady stravného:

  • bezhotovostní platební styk - souhlas k inkasu ( platba zpětně za předchozí měsíc, vždy k 20. v měsíci)
  • úhrada v hotovosti v kanceláři ŠJ (termín vyvěšen na nástěnce - vždy do 15. v měsíci)

Platba se provádí zpětně, ke stravnému se přičítá školné.

Odhlášené obědy jsou odečteny.

Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady, může vedení MŠ po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.


Kontakt

MŠ ČTYŘLÍSTEK

Havlíčkova 1000
Mladá Boleslav
29301


ředitelna 326 322 402
pavilon A, B 326 329 658
pavilon Putna 326 211 201
326 211 202
326 211 203
326 211 204
školní jídelna 326 324 783