Návrh rozpočtu na rok 2018 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2020

20.10.2017 13:39
Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Čtyřlístek Mladá Boleslav, Havlíčkova 1000, příspěvková organizace      
IČO: 75034123      
         
Tabulka č. 1: Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 - 2020        
  rok 2019 rok 2020    
Výnosy celkem 14 326,00 15 587,00    
příspěvek zřizovatele 1 700,00 1 770,00    
dotace jiné(KÚ,MŠMT,MK…) 11 914,00 13 105,00    
zúčtování 403 do výnosů 12,00 12,00    
zapojení fondů do výnosů 200,00 250,00    
ostatní výnosy  500,00 450,00    
Náklady celkem 14 326,00 15 587,00    
 - z příspěvku zřizovatele 1 700,00 1 770,00    
- z dotací jiných (MŠMT, MK…) 11 914,00 13 105,00    
ostatní náklady 712,00 712,00    
         
Tabulka č. 2: Rozpočet na rok 2018        
    Posl. upravený rozp.2017 Aktuální předp. skut. 2017 rok 2018
  Rozpočet      
  2017      
Výnosy celkem 0,00 0,00 0,00 13 181,00
příspěvek zřizovatele - provozní       1 700,00
dotace jiné (MŠMT, MK…)       10 831,00
zúčtování 403 do výnosů       12,00
zapojení fondů do výnosů       100,00
ostatní výnosy       538,00
Náklady celkem 0,00 0,00 0,00 13 181,00
 - z příspěvku zřizovatele       1 700,00
 - z dotací jiných (MŠMT, MK…)       10 831,00
ostatní náklady       650,00
         
         
V Mladé Boleslavi dne: 10.10.2017      
         
Vypracovala: ing. Veronika Šípková    
         
Ředitelka organizace: Ludmila Hajzlerová    

 

—————

Zpět


Kontakt

MŠ ČTYŘLÍSTEK

Havlíčkova 1000
Mladá Boleslav
29301


ředitelna 326 322 402
pavilon 326 329 658
školní jídelna 326 324 783