Návrh rozpočtu na rok 2018 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2020

20.10.2017 13:39
Název příspěvkové organizace:  Mateřská škola Čtyřlístek Mladá Boleslav, Havlíčkova 1000, příspěvková organizace    
IČO: 75034123        
           
Tabulka č. 1: Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 - 2020 (v tis. Kč)    
  rok 2019 rok 2020      
Výnosy celkem 15 676,00 16 967,00      
příspěvek zřizovatele 1 800,00 1 800,00      
dotace jiné(KÚ,MŠMT,MK…) 11 914,00 13 105,00      
zúčtování 403 do výnosů 12,00 12,00      
zapojení fondů do výnosů 200,00 250,00      
ostatní výnosy  1 750,00 1 800,00      
Náklady celkem 15 676,00 16 967,00      
 - z příspěvku zřizovatele 1 800,00 1 800,00      
- z dotací jiných (MŠMT, MK…) 11 914,00 13 105,00      
ostatní náklady 1 962,00 2 062,00      
           
Tabulka č. 2: Rozpočet na rok 2018 (v tis. Kč)
  Skutečnost Rozpočet 2018      
2017      
       
Výnosy celkem 13 434,00 14 602,00      
příspěvek zřizovatele - provozní 1 700,00 1 800,00      
dotace jiné (MŠMT, MK…) 9 595,00 10 472,00      
zúčtování 403 do výnosů 12,00 12,00      
zapojení fondů do výnosů 208,00 350,00      
ostatní výnosy 1 919,00 1 968,00      
Náklady celkem 13 247,00 14 602,00      
 - z příspěvku zřizovatele 1 700,00 1 800,00      
 - z dotací jiných (MŠMT, MK…) 9 595,00 10 472,00      
ostatní náklady 1 952,00 2 330,00      
           
Výsledek hospodaření 2017 187,00        
           
           
           
V Mladé Boleslavi dne      16.3.2018                         
           
Vypracovala: V. ŠÍPKOVÁ          
           
Ředitel organizace: L. Hajzlerová          

—————

Zpět


Kontakt

MŠ ČTYŘLÍSTEK

Havlíčkova 1000
Mladá Boleslav
29301


ředitelna 326 322 402
pavilon 326 329 658
školní jídelna 326 324 783